Chakra's

Chakra's

 

Chakra 's

Zondag 5 November
Workshop Chakra Yoga en Chakra massage op de voet

in samen werking met Francine Punt.

Deze dag zal bestaan uit een deel Yoga en een deel massage. (zie hieronder)  Daarbij zal Francine zorgen voor een heerlijke vegetarische lunch!

Kosten: 65,--

 

Zaterdag 25 November ' 17

Workshop chakra massage op de voet

Tijd: 10.30 - 13.30 uur

Kosten: 25,00

Inschrijven: via info@karenvandervelde.nl of 06-10604733

Tijdens deze workshop leer je hoe je middels een eenvoudig aan te leren massage op de voeten de chakra s in balans kan brengen. Hierdoor zullen zowel eventuele klachten als hun onderliggende oorzaak worden aangepakt. Dit heeft een positief effect op lichaam, geest en ziel.


 

Chakra betekent in het Sanskriet 'wiel' of 'schijf'. De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen. Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos.
De chakra's dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de levensenergie. Daardoor kunnen wij bestaan.
 

Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra's onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt. Bij de mens liggen de hoofdchakra's langs de ruggengraat, in totaal zeven.
De chakra's twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen en de endocrine klieren.

De vertikale kolom die onstaat als we de Chakra's op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna , de centrale as. De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.

De chakra's maken deel uit van het fijnstoffelijke energiesysteem en spelen een belangrijke rol bij gezondheid en genezing. Ze nemen de Ki of de levensenergie die ons omringt op en zetten die om in verschillende door ons benodigde frequenties en brengen die in ons fijnstoffelijk lichaam. Je kan ze als punten zien waar de ziel zich met het stoffelijk lichaam verbind. Helderzienden nemen ze waar als energiewervelingen met verschillende kleuren. Vanuit een ander perspectief gezien, zijn chakra's ringvormige energiecentra waardoor energie het lichaam in- en uitstroomt. Ze roteren als draaikolken, als water dat door een afvoerputje wegstroomt.
Enige kennis hiervan kan van belang zijn bij het geven van Reiki-behandelingen of chakra-healing.
In de chakra's zitten soms blokkades en negatieve energie vast, die opgelost moeten worden zodat genezing kan plaatsvinden.


AFFIRMATIES

 

Wortelchakra - basischakra - stuitchakra
· Het is veilig voor mij om er te zijn
· De aarde ondersteunt me en vervult mijn behoeften
· Ik houd van mijn lichaam en heb vertrouwen in zijn wijsheid
· Ik ben in overvloed ondergedompeld
· Ik ben hier, ik ben echt

 

Heiligbeenchakra
· Ik verdien plezier in het leven
· Ik neem info uit mijn gevoelens op
· Ik ben blij met mijn sexualiteit
· Ik beweeg gemakkelijk en moeiteloos
· Leven is leuk


Zonnevlechtchakra, solar plexus
· Ik eerbiedig mijn innerlijke kracht
· Ik voer taken met gemak en moeiteloos uit
· Mijn innerlijk vuur brandt door alle blokkeringen en angsten heen
· Ik kan alles wat ik wil


Hartchakra
· Ik verdien liefde
· Ik ben liefdevol ten opzichte van mijzelf en anderen
· Er bestaat een oneindige voorraad liefde
· Ik leef in harmonie met anderen


Keelchakra
· Ik hoor en spreek de waarheid
· Ik uit me met heldere bedoelingen
· Creativiteit stroomt in en door mij
· Mijn stem is noodzakelijk

 

Voorhoofdchakra
· Ik zie alles helder
· Ik sta open voor de wijsheid binnenin
· Alles leeft in mij
· Ik leef in alles


Kruinchakra - Kroonchakra
· Ik sta open voor nieuwe ideeën
· Ik krijg informatie die ik nodig heb
· Ik word geleid door de hogere macht
· Ik word geleid door mijn innerlijke wijsheid

 

NIEUW Cursus Ontspanning Massage

Start 18 September ' 18 ( avond cursus)

Start 1 Oktober ' 18 ( dag cursus)

Tijd: 19.30 - 22.00 uur.

Kosten: 375,--

Inschrijven:

 

 

 

Workshop Familie Opstellingen

Maandag 24 September ' 18

13:00 - 16:00 uur

Kosten: 35,--

Inschrijven

Workshop

Chakra Massage

op de voeten

foto van Karen van der Velde.

Zaterdag 29  September ' 18

10:00 - 13.00 uur

Kosten 35,00

Locatie Volendam

Inschrijven: